Malda

Maldos estafetė

Dvasiniai darbuotojai, Dievo tauta,

Šv. Dvasia paragino atgaivinti seną, gerą projektą – Maldos Estafetę. Tai lyg bėgtų bėgikų komanda, kuri turi vieną tikslą – laimėti bėgimą. Kiekvienas bėga savo atkarpą ir, paduodamas lazdelę, perduoda estafetę kitam. Taip ir mes, padalinę parą kas valandą, užpildome visą paros laiką dvasiniu maldos budėjimu. Ką meldžiame per tas valandas? Daugiausia už bažnyčios reikmes, prisilaikydami maldos krypčių kiekvienai savaitės dienai. Kryptys būtų tokios:

Pirmadienis: Bažnyčios ir bažnyčiokų finansai. Čia maldaujame Dievo, kad padėtų surasti darbus, dirbantiems dirbti mažiau, o uždirbti daugiau, verslininkams sėkmės jų versle. Taip pat meldžiame, kad pakiltų tarnavimas finansais Dievo karalystei.

Antradienis: Namų grupelės „ląstelės“. Čia meldžiame Dievą, kad grupelėse žmonės augtų dvasiškai ir skaičiumi. Meldžiame grupelių padaugėjimą. Dievas tepakelia daugiau lyderių ir te randasi daugiau vietų surinkimams. Meldžiame už bendruomeniškumo ugdymą, už vienybę. Meldžiame už šeimas.

Trečiadienis: Bažnyčios tarnavimai „ministerijos“. Meldžiame, kad Dievas pakeltų vis naujų tarnavimų ir tarnautojų. Dar daugiau malonės esantiems. Meldžiame už dvasinius vadovus ir taip laviname nuolankią dvasią.

Ketvirtadienis: Žodžio diena. Te Dievo Žodžio tarnavimas auga bažnyčioje, tegu Dievas pakelia dar daugiau Žodžio tarnų. Tebūnie suformuota solidi Biblijos mokykla.

Penktadienis: Prabudimo diena. Malda dėl prabudimo bažnyčioje, visam Kristaus Kūnui Lietuvoje ir dėl dvasinio atgimimo tautoje. Malda už valdžias.

Šeštadienis: Pasiruošimas sekmadieniui. Dievas tesurenka žmones į bažnyčią. Bažnyčios augimas planas: 300, 200, po 100.

Sekmadienis: Šlovinimo diena.

Rašto eilutės projektui:

,,Jeruzale, ant tavo sienų Aš pastatysiu sargus; jie niekada – dieną ir naktį – nenurims. Jūs, kurie tariate Viešpaties vardą, netylėkite, neduokite Jam poilsio, kol Jis atstatys Jeruzalę ir jos šlovę žemėje.“ Iz 62:6-7

Pačio geriausio Dieve,

Kastytis

P.s. Jei norite būti įrašyti arba išbraukti iš maldos estafetės grafiko, rašykite el. paštu info@ekklesia.lt arba SMS žinute 865522445. Nurodykite savo vardą, pirmą pavardės raidę, miestą ir kokias valandas bei dienas pasirenkate.

Pirmadienis

 • Dalia M. (K)

 • Aldona K. (KD) Birutė M. (K)

 • Zuzana L. (V) Birutė M. (K)

 • Ilona J. (Š)

 • Ramunė Z. (V) Rasa B. (V) Milda M. (V)

 • Janė M. (V) Kastytis J. (V) Kęstutis Š. (P) Vanda I. (K) Rūta K. (V)

 • Janė M. (V) Kastytis J. (V) Kęstutis Š. (P) Vanda I. (K) Rūta K. (V)

 • Irma K. (K) Rima D. (KD) Gema G. (A) Morta N. (A)

 • Zita V. (K) Angelė Š. (K)

 • Kastytis M. (V) Ona G. (K) Auša T. (V)

 • Kastytis M. (V) Milda M. (V) Monika (K) Silva G. (A)

 • Eleonora (V)

 • Diana (KD) Birutė A. (P) Vitalijus (K) Evelina E. (K)

 • Alex T. (V) Danutė P. (KD)

 • Alex T. (V) Danutė P. (KD)

 • Lolita K.(P)

 • Ilona J. (Š)

 • Violeta E. (K)

 • Ramutė G. (KD) Birutė J. (V)

 • Antanas (K) Bronė B. (KD) Valė (K)

 • Rima D. (KD) Česlovas G. (KD) Loreta (K) Skaistė V. (P) Birutė R. (KD) Aldona L. (V)

 • Gražina M. (KD) Lina R. (K) Onutė V. (A) Irutė B. (A)

Antradienis

 • Dalia M. (K)

 • Aldona K. (KD) Birutė M. (K)

 • Zuzana L. (V) Birutė M. (K)

 • Ilona J. (Š)

 • Ramunė Z. (V) Rasa B. (V) Milda M. (V)

 • Janė M. (V) Kastytis J. (V) Kęstutis Š. (P) Vanda I. (K) Rūta K. (V)

 • Irma K. (K) Rima D. (KD) Gema G. (A) Morta N. (A)

 • Zita V. (K) Angelė Š. (K)

 • Kastytis M. (V) Ona G. (K) Auša T. (V)

 • Kastytis M. (V) Milda M. (V) Monika (K) Silva G. (A)

 • Eleonora (V)

 • Diana (KD) Birutė A. (P) Vitalijus (K) Evelina E. (K)

 • Alex T. (V) Danutė P. (KD)

 • Alex T. (V) Danutė P. (KD)

 • Lolita K.(P)

 • Ilona J. (Š)

 • Violeta E. (K)

 • Birutė J. (V)

 • Antanas (K) Bronė B. (KD) Ramutė G. (J) Valė (K)

 • Rima D. (KD) Loreta (K) Skaistė V. (P) Birutė R. (KD) Aldona L. (V)

 • Gražina M. (KD) Lina R. (K) Onutė V. (A) Irutė B. (A)

Trečiadienis

 • Dalia M. (K)

 • Aldona K. (KD) Birutė M. (K)

 • Zuzana L. (V) Birutė M. (K)

 • Ilona J. (Š)

 • Ramunė Z. (V) Rasa B. (V) Milda M. (V)

 • Janė M. (V) Kastytis J. (V) Kęstutis Š. (P) Vanda I. (K) Rūta K. (V)

 • Irma K. (K) Rima D. (KD) Gema G. (A) Morta N. (A)

 • Zita V. (K) Angelė Š. (K)

 • Kastytis M. (V) Ona G. (K) Auša T. (V)

 • Kastytis M. (V) Milda M. (V) Monika (K) Silva G. (A)

 • Eleonora (V)

 • Diana (KD) Birutė A. (P) Vitalijus (K) Evelina E. (K)

 • Alex T. (V) Danutė P. (KD)

 • Alex T. (V) Danutė P. (KD)

 • Lolita K.(P)

 • Ilona J. (Š)

 • Violeta E. (K)

 • Ramutė G. (KD) Birutė J. (V)

 • Antanas (K) Bronė B. (KD) Valė (K)

 • Rima D. (KD) Loreta (K) Skaistė V. (P) Birutė R. (KD) Aldona L. (V)

 • Gražina M. (KD) Lina R. (K) Onutė V. (A) Irutė B. (A)

Ketvirtadienis

 • Dalia M. (K)

 • Aldona K. (KD) Birutė M. (K)

 • Zuzana L. (V) Birutė M. (K)

 • Ilona J. (Š)

 • Ramunė Z. (V) Virginija N. (KD) Rasa B. (V) Milda M. (V)

 • Janė M. (V) Kastytis J. (V) Kęstutis Š. (P) Vanda I. (K) Rūta K. (V)

 • Irma K. (K) Rima D. (KD) Gema G. (A) Morta N. (A)

 • Zita V. (K) Angelė Š. (K)

 • Kastytis M. (V) Ona G. (K) Auša T. (V)

 • Kastytis M. (V) Milda M. (V) Monika (K) Silva G. (A)

 • Eleonora (V)

 • Diana (KD) Birutė A. (P) Vitalijus (K) Evelina E. (K)

 • Alex T. (V) Danutė P. (KD)

 • Alex T. (V) Danutė P. (KD)

 • Lolita K.(P)

 • Ilona J. (Š)

 • Violeta E. (K)

 • Birutė J. (V)

 • Antanas (K) Bronė B. (KD) Valė (K)

 • Rima D. (KD) Loreta (K) Skaistė V. (P) Birutė R. (KD) Aldona L. (V)

 • Gražina M. (KD) Lina R. (K) Onutė V. (A) Irutė B. (A)

Penktadienis

 • Dalia M. (K)

 • Aldona K. (KD) Birutė M. (K)

 • Zuzana L. (V) Birutė M. (K)

 • Ilona J. (Š)

 • Ramunė Z. (V) Virginija N. (KD) Rasa B. (V) Milda M. (V)

 • Janė M. (V) Kastytis J. (V) Kęstutis Š. (P) Vanda I. (K) Rūta K. (V)

 • Irma K. (K) Rima D. (KD) Gema G. (A) Morta N. (A)

 • Zita V. (K) Angelė Š. (K)

 • Kastytis M. (V) Ona G. (K) Auša T. (V)

 • Kastytis M. (V) Milda M. (V) Monika (K) Silva G. (A)

 • Eleonora (V)

 • Diana (KD) Birutė A. (P) Vitalijus (K) Evelina E. (K)

 • Alex T. (V) Danutė P. (KD)

 • Alex T. (V) Danutė P. (KD)

 • Lolita K.(P)

 • Ilona J. (Š)

 • Violeta E. (K)

 • Birutė J. (V)

 • Antanas (K) Bronė B. (KD) Valė (K)

 • Rima D. (KD) Loreta (K) Skaistė V. (P) Birutė R. (KD) Aldona L. (V)

 • Gražina M. (KD) Lina R. (K) Onutė V. (A) Irutė B. (A)

Šeštadienis

 • Dalia M. (K)

 • Aldona K. (KD) Birutė M. (K)

 • Birutė M. (K)

 • Ilona J. (Š)

 • Virginija N. (KD)

 • Janė M. (V) Kastytis J. (V)Rūta K. (V)

 • Zita V. (K)

 • Ona G. (K)

 • Monika (K) Silva G. (A)

 • Kėdainiuose

 • Diana (KD) Birutė A. (P) Vitalijus (K) Evelina E. (K)

 • Alex T. (V) Danutė P. (KD)

 • Alex T. (V) Danutė P. (KD)

 • Birutė B. (V)

 • Lolita K.(P)

 • Ilona J. (Š)

 • Violeta E. (K)

 • Ramutė G. (KD) Birutė J. (V)

 • Antanas (K) Bronė B. (KD) Valė (K)

 • Rima D. (KD) Loreta (K) Skaistė V. (P) Birutė R. (KD) Aldona L. (V)

 • Gražina M. (KD) Lina R. (K) Onutė V. (A) Irutė B. (A)

Sekmadienis

 • Dalia M. (K)

 • Aldona K. (KD) Birutė M. (K)

 • Birutė M. (K)

 • Ilona J. (Š)

 • Janė M. (V) Kastytis J. (V)

 • Zita V. (K)

 • Ona G. (K)

 • Monika (K) Silva G. (A)

 • Vilniuje

 • Diana (KD) Birutė A. (P) Vitalijus (K) Evelina E. (K)

 • Birutė B. (V)

 • Lolita K.(P)

 • Kaune

 • Alytuje

 • Panevėžyje

 • Ilona J. (Š)

 • Violeta E. (K)

 • Antanas (K) Bronė B. (KD) Valė (K)

 • Rima D. (KD) Loreta (K) Skaistė V. (P) Birutė R. (KD) Aldona L. (V)

 • Gražina M. (KD) Lina R. (K) Onutė V. (A) Irutė B. (A)

*  (V) – Vilnius; (K) – Kaunas; (A) – Alytus; (KD) – Kėdainiai; (P) – Panevėžys.

Ekklesia.lt