Prisidėk prie Dievo darbo

Savo finansais

Apaštalas Paulius laiške filipiečių bažnyčiai sakė: “… visi tebesate mano malonės dalininkai”. Entuziastingai aukodami, filipiečiai tapo Pauliaus tarnavimo ir jam suteiktos Dievo malonės dalyviais. Pinigus uždirbame atiduodami savo laiką, jėgas. Todėl, kai atskiriame dalį pinigų Viešpačiui, atskiriame Jam dalį savo gyvenimo.

Kviečiame visus, kurie supranta, kokį Viešpaties pašaukimą vykdo Ekklesia.lt, mato čia Viešpaties malonę ir Gyvenimą, dalyvauti piniginiais paaukojimais.

Aš jums sakau: mylėkite savo priešus, laiminkite jus keikiančius,
darykite gera tiems, kurie nekenčia jūsų, ir melskitės už savo
skriaudėjus ir persekiotojus, kad būtumėte vaikai savo Tėvo, kuris danguje.
(Mt 5:44-45a)

Kviečiame Jus paaukoti savo 2 procentus.

Savo auką galite skirti banko pavedimu.

Dalyvaukite savo laiku

Taip pat prašome visų, norinčių kiekviename mieste prisidėti prie bažnyčios tarnavimo, kreiptis elektroniniu paštu adresu info@ekklesia.lt, bei nurodyti, kaip galite prisidėti, pvz.:

  • informacinė tarnyba;
  • foto, vaizdo, tekstiniai reportažai;
  • TV komanda;
  • techninė WEB tarnyba;
  • muzikantai ir šlovintojai;
  • tvarkdariai, pagalbininkai;
  • vaikų tarnavimas;
  • evangelijos pamokslininkai;
  • užtarėjai, maldininkai ir kitokia tarnystė.
Ekklesia.lt